04 September 2010

Figdaro

Inntrykk som kommer til uttrykk
Figdaro
Vi ser, vi hører, vi taler.
Figdaro
Vi velger.


post signature

Follow by Email