05 September 2010

HASTER!


Frk. Fosli har auksjon til inntekt for Pakistans flomofre, og pengene går rett til Røde Kors. Auksjonen byr på to kjempesøte elefanter, så fort deg om du vil kapre én eller begge av dem, for auksjonen avsluttes allerede i kveld!


post signature

Follow by Email