13 February 2011

Madonna-cover

Munch er en kunstner jeg er stolt av, stolt av at han kommer fra mitt hjemland. Min versjon av Munch's Madonna ser sånn ut og er i akvarell. Man kan kanskje kalle det en coverversjon?


post signature


Ps! Gratulerer med morsdagen mamma :-)

Follow by Email